Fraision butyrate CAS 114099-96-6

Fraision butyrate CAS 114099-96-6

114099-96-6,Fraision butyrate,FRAISION BUTYRATE;FEMA 3970;2,5-DIMETHYL-3-OXO-(2H)-FUR-4-YLBUTYRATE;Fraision butyrata;2,5-Dimethyl-4-butyroxy-3(2H)-furanone;4-Butyryloxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furfuran ketone;4,5-Dihydro-2,5-diMethyl-4-oxofuran-3-yl Butyrate;2,5-Dimethyl-3-oxo-(2H)-fur-4-yl butrate

Read More
LAlpha-Methylbenzyl Isobutyrate CAS 7775-39-5

LAlpha-Methylbenzyl Isobutyrate CAS 7775-39-5

7775-39-5,LAlpha-Methylbenzyl Isobutyrate,Styralyl isobutyrate; 1-Phenyl-1-ethyl 2-methylpropanoate; 1-Phenyl-1-ethyl isobutyrate; FEMA No. 2687; Isobutyric acid, alpha-methylbenzyl ester; Methylphenylcarbinyl isobutyrate; Propanoic acid, 2-methyl-, 1-phenylethyl ester; alpha-Methylbenzyl 2-methylpropanoate; 1-Phenylethyl isobutyrate; alpha-Methylbenzyl isobutyrate; 1-phenylethyl 2-methylpropanoate

Read More