LITHIUM TITANATE (LTO) CAS 12031-82-2

LITHIUM TITANATE (LTO) CAS 12031-82-2

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 12031-82-2 Name LITHIUM TITANATE (LTO) Synonyms Dilithium dioxido(oxo)titanium [ACD/IUPAC Name] Dilithiumdioxido(oxo)titan [German] [ACD/IUPAC Name] Oxo(dioxydo)titane de dilithium [French] [ACD/IUPAC Name] Titanium, diolatooxo-, lithium salt (1:2) [ACD/Index Name] [12031-82-2] 12031-82-2 [RN] lithium titanate LITHIUMTITANATE MFCD00016181 SMILES [Li+].[Li+].[O-][Ti](=O)[O-] StdInChI InChI=1S/2Li.3O.Ti/q2*+1;;2*-1; StdInChIKey GLUCAHCCJMJHGV-UHFFFAOYSA-N Molecular Formula Li2O3Ti…

Read More
LiPF6 CAS 21324-40-3

LiPF6 CAS 21324-40-3

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 21324-40-3 Name LiPF6 Synonyms 21324-40-3 [RN] Esafluorofosfato di litio [Italian] Hexafluoro fosfato de lítio [Portuguese] Hexafluorophosphate de lithium [French] [ACD/IUPAC Name] LiPF6 [Formula] Lithium hexafluorophosphate [ACD/IUPAC Name] [Wiki] Lithiumhexafluorophosphat [German] [ACD/IUPAC Name] Phosphate(1-), hexafluoro-, lithium Phosphate(1-), hexafluoro-, lithium (1:1) [ACD/Index Name] ヘキサフルオロリン酸リチウム [Japanese]…

Read More
LITHIUM (Li) CAS 7439-93-2

LITHIUM (Li) CAS 7439-93-2

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 7439-93-2 Name LITHIUM (Li) Synonyms Lithium [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name] [Wiki] 231-102-5 [EINECS] 7439-93-2 [RN] 9FN79X2M3F Lithium [German] [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name] Lithium [French] [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name] UN 1415 (7)3Li (7)Li [7439-93-2] 13982-05-3 [RN] 17341-24-1 [RN] EINECS 231-102-5 EINECS 231-484-3 Elemental lithium…

Read More
Phenoxazine CAS 135-67-1

Phenoxazine CAS 135-67-1

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 135-67-1 Name Phenoxazine Synonyms 10H-Phenoxazin [German] [ACD/IUPAC Name] 10H-Phenoxazine [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name] 10H-Phénoxazine [French] [ACD/IUPAC Name] 10H-Phenoxazine (9CI) 135-67-1 [RN] 205-210-8 [EINECS] C2ZWT499SG Phenoxazine [135-67-1] 10H-PHENOXAZIN-1-YL 2,3:5,6-Dibenzo-1,4-oxazine 5, 6-Dibenzo-1,4-oxazine 5,6-Dibenzo-1,4-oxazine 61333-70-8 [RN] EINECS 205-210-8 MFCD00005014 [MDL number] Phenazoxine PHENOXAZINYL ST081107 ST5307978 UNII:C2ZWT499SG…

Read More
1-Bromo-3-iodo-5-trifluoromethyl-benzene CAS 481075-59-6

1-Bromo-3-iodo-5-trifluoromethyl-benzene CAS 481075-59-6

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 481075-59-6 Name 1-Bromo-3-iodo-5-trifluoromethyl-benzene Synonyms 1-Brom-3-iod-5-(trifluormethyl)benzol [German] [ACD/IUPAC Name] 1-Bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene [ACD/IUPAC Name] 1-Bromo-3-iodo-5-(trifluorométhyl)benzène [French] [ACD/IUPAC Name] 1-Bromo-3-iodo-5-trifluoromethyl-benzene Benzene, 1-bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)- [ACD/Index Name] [481075-59-6] 1-bromo-3-(trifluoromethyl)-5-iodobenzene 1-Bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-5-iodo-α,α,α-trifluorotoluene 1-Bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene; 3-Bromo-5-iodo-α,α,α-trifluorotoluene 3-BROMO-5-IODO BENZOTRIFLUORIDE 3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 3-Bromo-5-Iodobenzotrifluoride (en) 3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98% 3-Bromo-5-iodo-α,α,α-trifluorotoluene 3-Iodo-5-bromobenzotrifluoride 481075-59-6 [RN] AGN-PC-0NCXYA AKOS014827293 CB-2737 MFCD09033749 [MDL number]…

Read More
Caronic anhydride CAS 67911-21-1

Caronic anhydride CAS 67911-21-1

67911-21-1,Caronic anhydride,aronicanhydride;caronic anhydride;6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.]hexane-2,4-dione;6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione;3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione,6,6-diMethyl-;6,6-dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-quinone;6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione (Caronic anhydride);6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione caronic anhydride aronicanhydride

Read More